നിങ്ങടെ വീടുകളിൽ ഒരിക്കലും ഈ ചെടികൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കരുത്

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ആ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ചെടികൾ മൂലം ഇല്ലാതാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ അല്പം പാടാണ് എന്നാൽ അത് വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ വച്ചുപിടിപ്പിച്ചോ ഒക്കെ നോക്കാവുന്നതാണ്. അത്രയേറെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ.

   

ആ ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത്തരം ചെടികൾക്ക് പണ്ടുമുതലേ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ജീവിതത്തിലെ ഏതു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറുപ്പങ്ങൾ ചെടിയുടെ അനുഗ്രഹം ഒക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കും അതിൽ ആദ്യത്തെ ചെടി പറയുന്നത് എറിക്കാണ്.

എനിക്ക് വീടുകളിൽ ഉള്ളവർക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകുന്നു ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ആകുന്നു. ഒരു ചെറിയ ചെടിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയേറെ നല്ലതായിരിക്കും. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ മുൾച്ചെടികൾ പാല ചെടികൾ തുടങ്ങിയവയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ അത് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കരുത്.

കാരണം ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ ആയിട്ട് സാധ്യതയില്ല അത്രയേറെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അച്ഛനുള്ള ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് വീടിന് പുറത്ത് കേറ്റുന്ന നട്ടുപിടിപ്പിക്കാം അല്ലാതെ വീടിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് നടാൻ ആയിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *