കിഡ്‌നി തകരാർ ഉള്ളവരിൽ കാണുന്ന പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ…. | Kidney Failure.

Kidney Failure : നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവമാണ് കിഡ്നി. പ്രായം വർദ്ധിച്ചു വരുംതോറും കിഡ്നിയുടെ ആരോഗ്യം നശിച്ചുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഏകദേശം 30 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറഞ്ഞ വരും. എന്നാൽ കിഡ്നിക്ക് കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം നൽകിയാൽ 30 വയസ്സിന് മുൻപ് തന്നെ നിങ്ങൾ ലോകാവ്യവസ്ഥയിൽ എത്തും. ക്യാൻസൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്നിവ കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണ് കിഡ്നി തകരാർ.

   

കിഡ്നി തകരാർ ഉള്ളവരിൽ പല ലക്ഷണങ്ങളും ശരീരം കാണിക്കും. ഇലക്ഷണങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നത് രോഗം ഊർജ്ജിക്കുവാൻ കാരണമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഉടൻതന്നെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കിഡ്നി തകരാർ ഉള്ളവരിൽ കണ്ടുവരുന്ന പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ശരീരത്തിൽ നേക്കുന്നത് കിഡ്നി രോഗങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷണമാണ്.

അതിനാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. മിനി സ്റ്റോൺ അഥവാ മൂത്രത്തിൽ വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ആണ്. ഈ പ്രശ്നം ഉള്ളവരിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ മൂർച്ചയേറിയ കല്ലുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകും. വളരെയേറെ വേദനാജനകമായിരിക്കും. കിഡ്നി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കമാണ് പല ഭക്ഷണങ്ങൾക്കും ലോകത്തിന്റെ സ്വാദ് ഉള്ളതായി തോന്നുന്നത്. ഇതിന് അതിനോടൊപ്പം തടി കുറഞ്ഞു വരികയും ഭാരമില്ലാതെ ആവുകയും ചെയ്യും.

കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം പൂർണമായും നിലക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നാൽ രക്തത്തിലെ മാലിന്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് പിന്നീട് ഡയാലിസിസ് വഴി ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. അതുവഴി വീണ്ടും പുനr പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. മൂത്രത്തിൽ കൂടിയോ മലത്തിൽ കൂടിയോ രക്തത്തിന്റെ അംശം കാണുന്നത് ഗുരുതരമായി എടുക്കേണ്ട ഒരു ലക്ഷണമാണ്. കൂടുതൽ വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Easy Tips 4 U

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *