എന്ത് തന്നെചെയ്തിട്ടും അൾസർ വിട്ടു മാറുന്നില്ലേ… എങ്കിൽ ഈ പരിഹാരമാർഗം തേടി നോക്കൂ.

ഒട്ടു മിക്ക ആളുകളിൽ കണ്ട വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് മൗത്ത് അൽസർ അഥവാ വായ് പുണ്ണ്. ഈ ഒരു അസുഖത്തെ നീക്കം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഹോം രമടിയുമയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വായ്പുണ്ണിനെ നീക്കം ചെയ്യുവാൻ ആയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഐസ്ക്യൂബ്സ് എടുക്കുക. ആമാശയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചൂട് കാരണമാണ് വായയിൽ അൽസർ സംബന്ധമായ ആയ അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത്.

   

ആയതിനാൽ ഐസ്ക്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാം. അതുപോലെ തന്ന മറ്റൊരു മാർഗം എനത് വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിച്ചാണ്. വെളുത്തുള്ളി  എന്നത് ആൻനടി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വായിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പുണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറുവാൻ  സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ഗ്രെഡിയന്റ് ആണ്. ഇതിൽ അലിസിൻ എന്ന പദാർത്ഥം കൂടിയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

കൂടാതെ അൻസറിന്റെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നീക്കം ചെയ്യുവാൻ ഇത് ഏറെ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് കറ്റാർവാഴ. കറ്റാർവാഴയുടെ ജെൽ സഹായത്തോടെ വായിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അൽസറിനെ നീക്കം ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കും. കറ്റാർവാഴ നന്നായി കഴുകിയെടുത്തതിനുശേഷം ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ജെൽ  മാത്രമായി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം.

ഒരു ജെല്ല് വായ്പുണുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ  നല്ലൊരു മികച്ച റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുക. കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർക്കും ഏറെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്.  ഈ ഒരു രീതിയിൽ തുടർച്ചയായി ഒരാഴ്ച ചെയ്തു നോക്കൂ. മികച്ച റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുക. മേൽപ്പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടിപ്പ് ചെയ്യ്തുനോക്കൂ. കൂടുതൽ വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Malayali Friends

https://youtu.be/HBUt8RP18EI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *