ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു വഴിപാട്

ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വഴിപാട് ഒരുപക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ഫലം ലഭിക്കുന്ന ഒരു വഴിപാട്. മഹാഗണപതി ഭഗവാൻ സർവ്വശക്തന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും നമ്മൾക്ക് മേൽ വന്നുചേരുന്ന ഒരു വഴിപാട് അത്തരത്തിൽ ഒരു വഴിപാടിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.

   

എല്ലാ മലയാള മാസവും നിങ്ങൾ ഈ വഴിപാട് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും സമ്പത്തും രോഗ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അകന്നുനിന്ന് ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അകന്നുനിന്ന്. സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയൊക്കെ നേടാൻ സാധിച്ചു വഴിമുടക്കങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി ജീവിതം തന്നെ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും .

എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ആദ്യമായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ പോകാൻ വൈകുന്നേരം കയ്യിൽ നാളികേരം കരുതാവുന്നതാണ. കുടുംബമായി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ട് അത്രയും നാളികേരം വേണം കൊണ്ടുപോകാൻ.

നാളികേരം മുടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തലയ്ക്ക് ഒഴിഞ്ഞു വേണം നാളികേരം ഉടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി. അതേപോലെതന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു വഴിപാടാണ് കറുകനാരങ്ങ മാല ചാർത്തി ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാൻ. കറുകയും നാരങ്ങയും ഇടകലർന്ന മാല കെട്ടി വേണം ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഉത്തമമായ കാര്യമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *