മക്കളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി അമ്മമാർ ചെയ്യേണ്ട പ്രത്യേക വഴിപാട്

ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതും മൂന്നിൽ ആദ്യത്തേതുമാണ് പാൽപ്പായസ വഴിപാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ഇതിലും വലിയൊരു വഴിപാട് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം. നേടിയെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാൽപ്പായസം വഴിപാട് കഴിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ തന്നെ കദളിപ്പഴം ചേർത്ത് പാൽപ്പായ വഴിപാട് കഴിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും ഒപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കുകയും ചെയ്യും.

   

മാസംതോറും നമ്മളുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശതമാനം എടുത്തുവച്ച് മാസംതോറും ജന്മനക്ഷത്രം ആർക്കുവേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർക്കുവേണ്ടി ഗൃഹനാഥന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മനാളിൽ നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ട് ഈ പാൽപ്പായ വഴിപാട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇല്ല നമ്മൾക്കു വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നാളെ എന്നാണോ വരുന്നത്.

ആ ദിവസം നമുക്ക് നേരാവുന്നതാണ് മാറിക്കിട്ടും തൊഴിലടത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതൊക്കെ മാറി കിട്ടുന്നതിന് ഇത് ചെയ്താൽ ധാരാളമാണ്. പറയാൻ പോകുന്നത് രാജഗോപാല പുഷ്പാഞ്ജലി അഥവാ വിദ്യ രാജഗോപാല പുഷ്പാഞ്ജലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അറിയാൻ കഴിയും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ ഈ വഴിപാട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

കുട്ടികളുടെ ഉന്മേഷക്കുറവ് പഠിത്തത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധക്കുറവ് ആല സത പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ . ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ വീഴാനുള്ള വഴിപാടാണ് രാജഗോപാല അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യ രാജഗോപാല പുഷ്പാഞ്ജലി എന്ന് പറയുന്നത്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *