എത്ര പാവപ്പെട്ടവനെയും പണക്കാരൻ ആകാൻ ഈ ഒരു പ്രതിമ മാത്രം മതി

സമ്പാദ്യം കുമിഞ്ഞു കൂടാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾ പൂജയും അതേപോലെതന്നെ പലതരത്തിലുള്ള മന്ത്രവാദങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. എന്നാൽ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ ഒറ്റ പ്രതിമ മാത്രം നിങ്ങളെ വീടുകളിൽ വാങ്ങി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. പക്ഷേ ഇത് വയ്ക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ ദിശയിൽ വേണം വിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധനനഷ്ടം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്.

   

നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വാങ്ങി വയ്ക്കേണ്ട ഒരു പ്രതിമയാണ് കുബേരയുടെ പ്രതിമ ഇത് സാധാരണ ആളുകൾ വാങ്ങി വയ്ക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് കൃത്യമായ ദിശയിൽ അല്ല ഇവർ വ വയ്ക്കാത്തതും മൂലം ഇവർക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരുപാട് നേരിടേണ്ടി വരും എന്നാൽ കൃത്യമായ ദിശയിൽ വീടിന്റെ വയ്ക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി ഒരുപാട് മെച്ചമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

കുബേര പ്രതിമ വാങ്ങി വീടുകളിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പോറലുകളോ പൊട്ടലുകളോ ഒന്നും തന്നെ ആ പ്രതിമയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളതല്ല. വീട്ടിലേക്ക് കുബേര പ്രതിമ കയറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തതിനുശേഷം അതിലേക്ക് മൂന്നോ നാലോ അതിരുകൾ തുളസി ഇട്ടു വയ്ക്കുക.

ഇങ്ങനെ ആറുമണിക്കൂർ ഇട്ടുവച്ചതിനുശേഷം ആ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കുബേരയുടെ പ്രതിമ കഴുകി വൃത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. വളരെയധികം വൃത്തിയോടും ശുദ്ധിയോടും കൂടി വേണം നമ്മൾ കുബേര പ്രതിമ വീടുകളിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ. കുബേര പ്രതിമ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പൂജാമുറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന സ്വീകരണമുറിയിൽ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വെക്കേണ്ടത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *