ഈ ചെടിയുടെ പേര് അറിയുന്നവർ കമന്റ് ചെയൂ… അനേകം ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ചെടിയെ കുറിച്ച് അറിയാതെ പോവല്ലേ.

പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടപ്പറമ്പിൽ തന്നെ ഔഷധത്തോട്ടവും അതിൽ പലവിധ ഒറ്റ മൂല്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുവിധം അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ മരുന്നുകളും നമ്മുടെ ഔഷധത്തോട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാന ഒറ്റമൂലി ആണ് കറിനോച്ചി. വേദനസംഹാരിയും കൂടിയായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഔഷധ മൂലിയാണ്. പുഷ്പത്തിന്റെയും ഇലയുടെ നിറത്തെയും ആധാരമാക്കി കരിനൊച്ചി, വെള്ളനോച്ചി, ആറ്റിനോച്ചി എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

   

പച്ച നിറമാണ് ഈ ഒരു ചെടിയുടെ അടിവശം . വെള്ളം ആണെങ്കിൽ വൈലറ്റ് നിറം ഉണ്ടാവുകയില്ല. കരിനച്ചിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസ ഘടകങ്ങൾക്ക് വൈറസ്, ബാക്ടീരിയ, ഫംഗസ് വിവിധതരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നേരുകൾ ക്ക് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആകും. വലിയ പരിചരണം ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരും എന്നതിനാൽ ഇതിന്റെ ഒരു തൈ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ ഉപയോഗിക്കൽ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കും വളരെ ലളിതമായി തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

പലവിധത്തിലുള്ള ശരീരവേദനകൾക്ക് കരുണയുടെ ഇല വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് കൊണ്ടാൽ മതി. ഇതിന്റെ ഇലയിൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ തൈലം പുരട്ടി ചൂടാക്കി വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് കിഴക്കുത്തുന്നത് ഏറെ ഉത്തമമാണ്. തണ്ടും ഇലയും ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം വാദം ഇനി രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ആവി പിടിക്കുവാൻ നല്ലതാണ്. കരുണയുടെ കമ്പ് കൊണ്ട് തേക്കുന്നത് വായപുണ്ണ് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കും.

ഇല കറിവേപ്പില വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വെള്ളത്തിൽ ആ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് വളരെയേറെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഈ ഒരു ഇല ഉപയോഗിച്ച് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് പോലുള്ള അസുഖങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഈ ചെടിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നകൂടുതൽ ഗുണ മെൻന്മകൾ അറിയുവാനായിവീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടു നോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *