ഈ മഹത്വപൂർണ്ണമായ ഏകാദശിക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ ആവാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് തീർച്ചയായും ചെയ്യുക

ചിങ്ങമാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷ ഏകാദശി എന്നു പറയുന്നത് ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഡം വിട്ട് ദേവിയുമായി ഇടയിലേക്ക് വരുന്ന ദിവസമാണ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് ഏകാദശി അല്ലെങ്കിൽ അന്നജ ഏക ഏകാദശി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് ഈ പറയുന്ന കൃഷ്ണപക്ഷ ഏകാദശി. വളരെയേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏകാദശി തന്നെയാണ് അതിനാൽ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ അവർ ആചരിക്കണം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.

   

സാധാരണ നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിൽ പോയി ഭഗവാനെ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ പൂജാമുറിയിലേക്കിലും പോകണം എന്ന് അതൊന്നും വേണ്ട ഇന്നേദിവസം നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഇരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഭഗവാൻ നമ്മെ കാണാൻ വരുന്ന ദിവസമാണ് ഈ ഏകാദശി എന്നു പറയുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് പ്രഥമെടുക്കേണ്ടവർക്ക് വ്രതമെടുക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ വ്രതം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി പുണ്യമാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത്. വ്രതങ്ങളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മഹത്വപൂർണ്ണമായ വ്രതം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏകാദശി വൃദ്ധമാണ് അതിനാൽ തീർച്ചയായും പറ്റുന്നവരെല്ലാം തന്നെ വ്രതം എടുക്കാൻ ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. വ്രതം എടുക്കുക എന്നു പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏകാദേശിയുടെ തലേദിവസം രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ.

പിന്നീട് അരി ഭക്ഷണം നമുക്ക് കഴിക്കാനേ പാടില്ല പിന്നീട് ഏകാദശി കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ആണ് നമ്മൾ അരി ആഹാരം കഴിക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഏത് ദിവസങ്ങളിൽ വളരെയേറെ വൃത്തിയോടും ശുദ്ധിയോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *