മഹാ സങ്കട ഹര ചതുർത്തി ദിവസം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാം

പൗർണമിക്ക് ശേഷമുള്ള ചതുർത്തി ദിവസം അതാണ് സങ്കടകര ചതുർത്തി. ഈ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ മാറുന്നതാണ് അത്രയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് അത്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വിശേഷം തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ ചിങ്ങത്തിലെ സങ്കടം ചതുർത്തിക്ക് വളരെയേറെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഉള്ളത്.

   

അതിനാൽ തന്നെ ഇത് വലിയ സങ്കടകര ചതുർത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത് വലിയ ആഘോഷമാക്കി തന്നെയാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. ഇന്നേ ദിവസങ്ങളുടെ ഭഗവാന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നത് വളരെയേറെ ഉത്തമമായ കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല എഴുതുന്നതും വളരെ ഏറെ നല്ലതാണ് ഇത്തരത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫലം ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ദിവസം മറന്നു പോകാൻ ഇടയാക്കരുത്.

അത്രയും പ്രധാനം ഉള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഇത്. മാത്രമല്ല ഇത് സാധാരണയായി ഈ വിശേഷദിവസങ്ങൾ സാധാരണയായി ഇത്രയും മഴ ആഘോഷിക്കുന്നത് തമിഴ്നാടുകളിലാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ പോലും പ്രാർത്ഥനയും ഭക്തിയും വഴിപാടുകളും എല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് ബട്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ് അവർക്ക് അതിന്റേതായ ഗുണങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

സംഘടന ചതുർത്തിയുടെ തലേദിവസം ആയി നമ്മൾ വ്രതം എടുക്കേണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം ചതുർത്തി ദിവസം നമ്മൾ വൃതം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതും ആണ്. അന്നേദിവസം നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്കോ പകലോ ഒന്നും തന്നെ ഉറങ്ങാൻ പാടുള്ളതല്ല. പരമാവധി നമ്മൾ ഗണപതി മന്ത്രം ഒരു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെയേറെ നല്ലതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *