നിങ്ങൾ ഈ നക്ഷത്രക്കാരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രണയവിവാഹം ഉറപ്പാണ്

പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിരവധി തരത്തിലുള്ള വിവാഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അതിൽ അനേകം തരത്തിലുള്ള വിവാഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പുരാണത്തിൽ തന്നെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആകുന്നു വിവാഹമെന്നാൽ കൂടിച്ചേരൽ മാത്രമല്ല ഇരു കുടുംബങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരൽ കൂടി ആകുന്നു ജീവിതത്തിൽ പുനർജന്മം എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ജന്മം ലഭിക്കും.

   

അതിനുള്ള ബന്ധം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പങ്കാളിയെ ഈ ജന്മത്തിലും ലഭിക്കുമോ ചിലർ തന്നെ പങ്കാളിയെ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രണയവിവാഹം കഴിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഗ്രഹനില പ്രകാരവും നക്ഷത്രത്തിന്റെ പൊതുഫലത്താലും പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പ്രണയ വിവാഹത്തിന് സാധ്യതപ്രകാരമാണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ജനിച്ച സ്ഥലം ദിവസം സമയം ഗൃഹനില.

എന്നിവ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യത്യസ്തമാകുന്നു ശുക്രൻ ചൊവ്വ രാഹു എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ 7 15 4 12 എന്നീ ഭാവത്തിൽ വന്നാലും ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞാലും പ്രണയത്തിന് സാധ്യത കൂടുതൽ ആകുന്നു. 7 15 12 ഇത്തരത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ വന്നാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടാതെ വിവാഹം നടക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇനി പ്രണയിച്ച് വിവാഹം നടക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള നക്ഷത്രക്കാർ ആരെല്ലാമാണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഈ പറയുന്നത്.

പൊതുഫലം മാത്രം ആകുന്നു. ഭരണി ഭരണി നക്ഷത്രക്കാരുടെ നാഥൻ ശുക്രൻ ആകുന്നു ഇവർ പലപ്പോഴും മുൻകോപികൾ തന്നെയാണ്. പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും വെട്ടി തുറന്ന് പറയുന്നതിനാൽ പലരുടെയും അനിഷ്ടം ഇവർക്ക് വന്ന് ചേരുന്നതാകുന്നു. അവസാനം വരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടവർ തന്നെയാണ് ഭരണി നക്ഷത്രക്കാർ നല്ല മനസ്സുള്ളവരാണ്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *