എന്ത് തന്നെ പരിശ്രമിച്ചിട്ടും മുഖ കുരുവിനെ ശാശ്വതം ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെ… എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ.

ഏറ്റവും കോമൺ ആയി കാണുന്ന ഒരു ചർമ്മ പ്രശ്നമാണ് മുഖക്കുരു. മുഖക്കുരു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, കൂടുതലായും ആരിലാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടുവരുന്നത്, ഇതിനെ ചികിത്സ ആവശ്യമാണോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മിക്ക ആളുകൾക്കും ഒരു ധാരണ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങളും വഴി പങ്കുവെക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള മുഖക്കുരുവിനെ കുറിച്ചും അവമൂലം നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജിനെക്കുറിച്ചും ആണ്.

   

നാം ഓരോരുത്തരും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പിനെ കാറ്റും ഏറെ കൂടുതൽ കുരുക്കൾ മുഖത്ത് വരുവാനുള്ള സാധ്യത ഭക്ഷണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഷുഗർ കണ്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും അത് മുഖക്കുരു ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഡിസൈട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പെട്ടെന്ന് ഷുഗറിന്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നു. ഉദാഹരണം പെപ്‌സി ബ്രെഡ് ഷൂസ് അരി ഭക്ഷണം തുടങ്ങിയവ കഴിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ ഷുഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷുഗറിന്റെ അളവ് പെട്ടെന്ന് കൂടുതലായിട്ടാണ് കാണും.

അതുപോലെതന്നെ പെട്ടെന്ന് ഷുഗറിന്‍റെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് മുഖക്കുരു കൂടുവാനുള്ള സാധ്യത ഏറെ കൂട്ടുന്നത്. സാധാരണരീതിയിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ നല്ല മധുരമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കുക. ചില ആൾക്കാരിൽ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഗ്ലൂട്ടനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ആയിരിക്കും മുഖക്കുരു ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിന് കാരണം.

കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം മാത്രം നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. കൗമാര പ്രായത്തിൽ മാത്രമാണ് മുഖക്കുരു ഉണ്ടാവുക..?. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല മുഖക്കുരു വരുന്നതിന് പ്രത്യേകം പ്രായം ഒന്നുമില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളിൽ മുഖക്കുരു കാണാറുള്ളത് കൗമാരപ്രായക്കാരിലാണ്. തുടർന്നുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Arogyam

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *