ദൈവങ്ങളുടെ വിഗ്രഹം നിങ്ങൾ ഇവിടെയാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം

നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ദൈവങ്ങളുടെ പല രൂപങ്ങളും ഫോട്ടോകളും ഒക്കെ വയ്ക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഫോട്ടോകൾ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുണ്ടോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ ഒരുപാട് ശക്തി ഉണ്ടാകണമല്ലോ. നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്.

   

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഥാക്രമം യഥാവിധി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി വേണം നിങ്ങൾ ഈ ഫോട്ടോ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഒരു വീടിന്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് ദിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം നിറഞ്ഞ ഒന്നു തന്നെയാണ്.. സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണു വ്യാജിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അവിടെ.. അതിനാൽ പൂജാമുറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സർവ്വ ഐശ്വര്യവും ഇനി ബാത്റൂമും മറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കഷ്ടകാലവും മുടിയും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പു തന്നെയാണ്.

കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തിരുമേനിയുടെ കണ്ടെത്തലല്ല നൂറ്റാണ്ടുകളായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവിതരീതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് എടുത്തതാണ്.. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കന്നിമൂലയാണ്എ. വിടെയാണ് കന്നിമൂല വരുന്നത് വീടിന്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗമാണ് കന്നിമൂല കന്നിമൂലയിൽ വരേണ്ടത് ബെഡ്റൂമാണ് ദമ്പതികൾ ഒന്നിച്ച്.

കിടന്നുറങ്ങേണ്ട മുറി എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ഭാഗം സമയം കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് അവിടെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വളരെ ഏറെ സന്തോഷകരമായ അതിനാൽ കിടപ്പുമുറി വാസ്തു അനുസരിച്ച് പണിയുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *