സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ക്യാന്‍സറിന്റെ സൂചനയാണ്… അറിയാതെ പോവല്ലേ.

സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന രോഗമാണ് ക്യാൻസർ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില രോഗലക്ഷണങ്ങളെ കരുതിയാൽ ക്യാൻസർ രോഗത്തെ തിരിച്ച് അറിയുവാനും ചികിത്സ എളുപ്പത്തിൽ ആക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രോഗമാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും വിളിച്ചു പറയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ രോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന നമുക്ക് ശരീരം നൽകുന്നു.

   

ഇത്തരത്തിൽ സംശയകരമായ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണ് എങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറെസമീപിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇന്ന് സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന രോഗമാണ് കാൻസർ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കരുതിയാൽ ക്യാൻസർ രോഗത്തെ തിരിച്ചറിയുവാനും ചികിത്സ എളുപ്പത്തിൽ ആക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. പ്രധാനമായും സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാൻസർ രോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കാം.

സ്ഥനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. സാധാരണയായി സ്ഥനത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ക്യാൻസർ അല്ല ഏതെങ്കിലും വിചിത്രമായി കാണുകയാണ് എങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറെ സമ്മതിക്കേണ്ടതാണ്. സ്ഥലം ചുവന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചർമ്മത്തിൽ ഏതെങ്കിലും നിറ മാറ്റമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതാണ്. ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ബയോക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ മെമോഗ്രാം നടത്തി നോക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്.

ആർത്തവകാലത്ത് ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതാണ്. ആർത്തവ ദിനങ്ങൾ കടന്നുപോയിട്ടും രക്തസ്രാവം ഉണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും പരിശോധന അത്യാവശ്യമാണ്. ഗർഭാശയത്തിന് അകത്തുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് ഇത്. മലമൂത്ര സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രക്തം. മലമൂത്ര വിസർജ്ജ സമയത്ത് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൈ താഴ്ന്നാൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Kairali Health

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *