നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏതു പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചടുക്കാൻ ഈയൊരു വഴിപാട് ചെയ്താൽ മതി

ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വഴിപാടിനെക്കുറിച്ചാണ് വെറുമൊരു വഴിപാട് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ വഴിപാടുകളിൽ ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ശക്തിയേറിയ ഒരു വഴിപാട് എന്നതിനെ ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ചെയ്യുകയും ഏതാണ്ട് 100% ആളുകൾക്കും അത് ഫലം കിട്ടുകയും ചെയ്ത ഒരു വഴിപാടാണ്.

   

വഴിപാട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള ദേവീക്ഷേത്രത്തിലാണ് ദേവി സങ്കൽപ്പക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം ആകാം ദുർഗാദേവി ക്ഷേത്രമാകാം ബാലസുരൂപത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആകാം ലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രമാകാം. ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം തിരഞ്ഞെടുക്കണം.

വരാൻ പോകുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന ആഴ്ചയിലെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാകാം ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് മംഗളകരമായിട്ട് ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാവുന്നതാണ്. വഴിപാട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് സങ്കല്പമെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വഴിപാട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം തേടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വഴിപാട് ആ ഒരു ചടങ്ങാണ്.

സങ്കൽപ്പം എടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അമ്മയുടെ നന്ദി പറയണം അതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായി അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ചുവന്ന ഭാരം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *