കിഡ്നി രോഗ സാധ്യത മൂലം ശരീര മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ. | Symptoms Of kidney Disease.

Symptoms Of kidney Disease  : കിഡ്നി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. രക്തശുദ്ധീകരണത്തിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വൃക്കകൾ അഥവാ കിഡ്നികൾ. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നതും വൃക്ക രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ് പലപ്പോഴും രോഗം ഗുരുതരമാക്കുന്നത്.

   

അല്ലെങ്കിൽ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർമാരുടെ ലവ് ആണ് രോഗത്തെ പലപ്പോഴും പ്രശ്നമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ കിഡ്നി നമ്മുടെ പിണങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നത് നോക്കാം. അമിത വിയർപ്പ് ആണ് ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം. മാത്രമല്ല സന്ധികളിലെ അതികഠിനമായ വേദനയും കിഡ്നി പ്രശ്നത്തിലാണ് എന്നതിന്റെ സൂചന ആണ്. മൂത്ര ഒഴിക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് രക്തം കലർന്ന മൂത്രം മൂത്രത്തിന്റെ നിറവ്യത്യാസം അർദ്ധരാത്രിയിലെ മുദ്ര ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യുള്ള മുദ്രയെല്ലാം പ്രശ്നത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്.

ചർമ്മ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും കിഡ്നി തകരാറിലാണ് എന്നതിന്റെ സൂചന ആണ് രക്തത്തിൽ കൃത്യമായി രീതിയിൽ രക്തം ശുദ്ധീകരണം നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്നത് പ്രശ്നം ആണ്. ചുവന്ന രക്തകോശങ്ങളിൽ വരുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ക്ഷീണത്തിന് കാരണം.

ഇത് അനിമയ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം ആകും. ശ്വസന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കിഡ്നി പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല എന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. രക്തത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ശ്വസന സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടനെ കാരണം. വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് എങ്കിലും വായിൽ ഇരുമ്പിന്റെ രുചിയും മറ്റും അനുഭവപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല ദുർഗതർ കൂടിയ വിശ്വാസമായി ആണ് പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടുന്നത് എങ്കിലും ഉടൻതന്നെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കൂടുതൽ വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടുനോക്കൂ.Credit : Baiju’s Vlogs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *