അടുക്കളയിൽ മഞ്ഞൾ പാത്രത്തിന്റെ അടിയിൽ ഈ ഒരു വസ്തു വെക്കൂ… കടങ്ങൾ തീരുകയും സമ്പത്ത് നിറഞ്ഞുകവിയുകയും ചെയ്യും.

ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മഞ്ഞൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മഞ്ഞൾ ഒരിക്കലും തീരാൻ പാടില്ല. വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ മഞ്ഞൽ പാത്രം ഒരിക്കലും കാലിയാകുവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അടുക്കളയിൽ ലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം അന്നപൂർണേശ്വരി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തവരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നതാണ് മഞ്ഞളും ഉപ്പും എന്ന് പറയുന്നത്.

   

ഈ രണ്ടു വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ ഇല്ലാതെ ആയാൽ ലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം വീട്ടിൽ ഇല്ലാതെ ആകുന്നു എന്നതാണ് അർത്ഥം. അതായത് ലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം വീട്ടിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മളിനി എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും എത്രയൊക്കെ സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും ആ മനസ്സമാധാനം സന്തോഷവും ഒന്നും തന്നെ വീട്ടിൽ നിലനിൽക്കുകയില്ല എന്നതാണ്. ഇനി എത്രതന്നെ സമ്പാദിച്ചാലും വെള്ളം പോലെ തീർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ വന്നുചേരും എന്നതാണ്.

അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പഴമക്കാരർ ഒക്കെ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് വീട്ടിൽ മഞ്ഞൾ പാത്രം ഏത് പവിത്രമായ സൂക്ഷിക്കണം എന്നത്. മഞ്ഞള്‍ ഇപ്പോഴും അര ഭാഗത്തിന് മുകളിൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകണം. മഞ്ഞൾ എന്നു പറയുന്നത് നല്ലൊരു ഔഷധം കൂടിയുമാണ്. ഒരുപാട് വിഷാംശം നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയാലും ശാരീരിക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയാലും മഞ്ഞള്‍ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഔഷധമേന്മ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്.

ആയതിനാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു മൂട് മഞ്ഞൾ എങ്കിലും നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വീടിന്റെ വടക്കുഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വീടിന്റെ കുബേര ദിക്ക്. അതായത് ധനവും പണവും എല്ലാം വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കയറുന്ന ദിക്കാണ് കുബേര ദിക്ക്. കൂടുതൽ വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *