സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണോ എന്നാൽ തീർച്ചയായും അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന കാര്യം വളരെയേറെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. ചിലർക്ക് എങ്കിലും അറിയാം കുബേര പ്രതിമ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വയ്ക്കുന്നത് വളരെയേറെ ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായ ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന്. എന്നാൽ ചിലർക്ക് കുബേര പ്രതിമ വെച്ചുകഴിഞ്ഞാലും സാമ്പത്തികമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നില്ല അവർക്ക് അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് .

   

എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് അതിനാൽ മാത്രമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ പറയുന്നതുപോലെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനമായും നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറയുന്നവയാണ്. കുബേര പ്രതിമ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രതിമ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുക പൊട്ടലോ ചിന്നലോ ഉള്ള പ്രതിമകൾ വാങ്ങി വീടുകളിൽ വയ്ക്കരുത്.

അത്തരത്തിൽ വയ്ക്കുന്നത് വളരെയേറെ ദോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രതിമകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല പ്രതിമ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മാത്രമല്ല പ്രതിമ വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ കുബേര പ്രതിമ വീടിന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്.

പ്രധാനമായും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം എടുക്കുക ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് തുളസികതിർ പൊട്ടിച്ചിടുക. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ശുദ്ധിയുള്ള വെള്ളമായി മാറി. ഒരു അല്പം നേരം അത് വച്ചതിനുശേഷം നമ്മൾ കുബേര പ്രതിമ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പുണ്യ വെള്ളം ജലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്ത പോലെയായിരിക്കും. തുടർന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റാം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *