ദേവിക്ക് ഈ വഴിപാടുകൾ ചെയ്ത പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാം

നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അഭിലാഷങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നടക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ജീവിതത്തിലെ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറിമറിയുന്നതാണ്. അത്രയേറെ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ വഴിപാട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. വഴിപാട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള ദുർഗ്ഗാദേവി.

   

ക്ഷേത്രത്തിലും ചെയ്യാം ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം ഭദ്രാദേവി ക്ഷേത്രത്തിലും ഈ വഴിപാട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ നിർബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ആരെ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽ തെറ്റില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ആണുങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട്.

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യമാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെതന്നെ ഭാര്യമാർ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത് മുടങ്ങാതെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിൽ നേരിയ മനസ്സിൽ നേരാനായിട്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി എല്ലാ.

വൃത്തിയോടുകൂടി മാംസാരമൊക്കെ ഒഴിവാക്കി സസ്യാഹാരം ഒക്കെ ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് സന്ധ്യയ്ക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക.. സന്ധ്യയ്ക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവതിയെ അമ്മയെ സർവ്വശക്ത ദേവിയെ കണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം അമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കക. അതുകഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക, തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ദേവിക്ക് ചുവന്ന മാല അല്ലെങ്കിൽ പട്ട് ദേവിക്ക് സമർപ്പിക്കുക. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *