മുരുകന് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ മൂന്നു പുഷ്പാഞ്ജലികൾ ചെയ്ത പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറിമറിയുന്നതാണ്

എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പെട്ട് വലയുന്നവരും നമ്മളെല്ലാവരും ധനത്തിനു വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിനുവേണ്ടി ഓടുന്നവരും ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഒക്കെയാണ്. നമുക്ക് ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മംഗളമാക്കി തീർക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വഴിപാടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.

   

എല്ലാ ഉയർച്ചയും നൽകുന്ന ദേവനാണ് കാർത്തികേയൻ എന്നു പറയുന്നത് കോടീശ്വരന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അവരൊക്കെ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയുടെ ഭയങ്കര ഭക്തരായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വഴിപാട് വളരെ വ്യക്തമായ വിവരണമാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത്.

ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ മാസത്തിലും ഓരോ ദിവസം ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ മൂന്നുമാസം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സുബ്രഹ്മണ്യ പുഷ്പാഞ്ജലി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കഠിനമായ ശത്രു ദോഷം കണ്ണീർ ദോഷം തുടങ്ങിയവയൊക്കെയുണ്ടെങ്കിൽ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്താൽ മാത്രം മതി.

രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മാസം അവിടെ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ മലയാളമാസം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തമാസം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ പുഷ്പാഞ്ജലി എന്നു പറയുന്നത് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്തോത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി യാണ്. സുബ്രഹ്മണ്യ സ്തോത്രം പുഷ്പാഞ്ജലി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ മാസ പിറന്നാള് പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ദിവസം വേണം നമ്മൾ ഈ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്തോത്രം പുഷ്പാഞ്ജലിചെയ്യേണ്ടത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *