അടുത്തുള്ള ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ വഴിപാടുകൾ ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിക്കുക ഫലം ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരിക്കും

ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാക്കാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വഴിപാടിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ അത് ദുർഗാദേവി ക്ഷേത്രം ആകാം ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രമാകാൻ ബാലദുർഗ്ഗ അല്ലെങ്കിൽ ബാലദേവി സങ്കല്പ ക്ഷേത്രമാകാം ഏതു വിധേനയാലും ദേവീ സങ്കൽപത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം വീടിനടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

   

നിർബന്ധമില്ല ഒരു വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ക്ഷേത്രം ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു കുടുംബക്ഷേത്രമാണെങ്കിൽ പോലും ദേവിയാണോ പ്രതിഷ്ഠ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.എല്ലാം അമ്മയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് സ്വരൂപങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ്. വഴിപാട് ചെയ്തു തുടങ്ങാൻ ആയിട്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

അതായത് ക്ഷേത്രം ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി അമ്മയെ കണ്ടു കൺകുളിർക്കെ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ആഗ്രഹമാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടത് വേണ്ടിയാണോ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പറഞ്ഞ് അമ്മയോട് നടത്തി കിട്ടാൻ പരിഹാരം ലഭിക്കാൻ ആയിട്ട് രണ്ട് കൈകളും കോപ്പി അമ്മയെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.

അമ്മയുടെ സങ്കടം അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹം എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഇന്നുവരെ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഈയൊരു കാര്യം അമ്മയുടെ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി തന്നതിന് ഇതിനെല്ലാമായിട്ട് അമ്മയോട് നന്ദിയും പറയണം എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചു ദീപാരാധന തൊഴുത് വേണം നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങാൻ വേണ്ടി. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *