അമിതമായി വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ വന്നുചേരുന്ന ആരോഗ്യപ്രശനം… അറിയാതെ പോവല്ലേ. | If You Drink Too Much Water.

If You Drink Too Much Water : ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെള്ളം എന്നത് അത്രയും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാൽ ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതിലുപരിയാണ്. എത്രത്തോളം വെള്ളം ഒരു വ്യക്തി കുടിക്കാം. വാട്ടർ പേഴ്സണിങ്ങ് എന്നൊരു സംഗതി ഉണ്ട്. വെള്ളം കുടി കൂടിയാൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇത്. ഹൈപൊ നോട്രിമിയ എന്ന അവസ്ഥ ശരീരത്തിന് വരും. രക്തത്തിലെ തന്നെ അളവ് അസാധാരണമാം വിധം കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത്.

   

സോഡിയം ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ കോശങ്ങളിലും കോശങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ അത് സഹായിക്കുന്നു. വെള്ളം അമിതമായി കുടിച്ച് ഹൈപ്പോനേട്രിമിയ എന്ന അവസ്ഥ എത്തിയാൽ ശരീരത്തിലെ സോഡിയം വളരെയധികം നേർത്തതാകും. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുബോൾ ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ഉരും. കോശങ്ങൾ വീർത്ത് തുടങ്ങും. ഇത് നിരവധി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.

ലഘുവായ പ്രശ്നങ്ങൾ മുതൽ ജീവൻ തന്നെ അപകടമായിക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. രക്ത സമ്മർദ്ദം നോർമൽ ആക്കുക നാഡികളുടെയും ജോളികളെ സഹായിക്കുക ബാലൻസ് നിയന്ത്രിക്കുക ഇതിനെയെല്ലാം സോഡിയം സഹായിക്കുന്നു. സാധാരണ രക്തത്തിലെ സോഡിയത്തിന്റെ അളവ് 135 നും 145 നും ഇടയ്ക്കാണ്. എന്ന അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ രക്തത്തിൽ അളവ് 135നും താഴെ പോകുന്നു. ഹൈപ്പ നുട്രിമിയ വരുവാൻ കാരണം ചില മരുന്നുകൾ ചില വേദനസംഹാരികൾ ആന്റി ബയോട്ടിക്കുകൾ ഇവ ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തനം വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിക്കുന്നു.

ഇത് സോഡിയത്തിന്റെ അളവ് ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്തുവാൻ സാധികാതെ വരുന്നു. ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തന തകരാറ് കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന ചില രോഗങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ശരീരത്തിൽ ഫ്‌ളൂയിട് ശേഖരിക്കപ്പെടാൻ ഇടയാകും. ഇത് ശരീരത്തിലെ സോഡിയത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു. ഗുരുതരമായ ശർദ്ദി, വയറിളക്കം തുടങ്ങിയവ ഡി ഹൈഡ്രേഷനെ കാരണമാകുന്നു. തുടർന്നുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ. Credit :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *