പിത്തസഞ്ചിയിലെ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെ… എങ്ങനെ ഈ ആരോഗ്യാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറികടക്കാം.

നമ്മളിൽ ഒരു പത്ത്‌ ശതമാനം ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പിത്തസഞ്ചിയിലെ കല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പാണ് കരളിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദഹനരസമാണ് പിത്തം. അത് കരളിന്റെ പിത്തനാളി വഴി താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പാൻക്രിയാസ് അഥവാ ആഗ്നി ഗ്രന്ഥിയുടെ നാളിയുമായി ജോയിന്റ് ചെയ്ത് താഴെ കുടലിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാണ് പിത്തരസം.

   

ഇതിൽ ഒരു ലിറ്റർ വരെ കരളിൽ നിന്ന് പിത്തം ദിവസേന ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ വളരെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്ത അവയവമാണ് പിത്തസഞ്ചി. ഒരു പത്ത് ശതമാനം ആളുകളിൽ ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇത് ബാധിക്കുന്നവരിൽ 70% മുതൽ 80 ശതമാനം വരെയുള്ള ആളുകൾക്കും ഇത് യാതൊരുവിധ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പിത്തസഞ്ചി വയറിന്റെ വലതുവശത്തായി കരളിന്റെ തൊട്ടു താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

സാധാരണയായി പിത്തസഞ്ചിയിലെ കല്ലുകൾ 40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ കാരണം അമിതമായ കുഴപ്പമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മൂലകം സർവ്വസാധാരണമായി ചെറുപ്പക്കാരനും ഇത് കാണാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കല്ലുകൾ വരുന്നത്. അമിതവണ്ണം അമിതമായി കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പിത്തസഞ്ചിയിൽ കല്ല് ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണം ആകുന്നു. സ്ത്രീകളിൽ ഗർഭകാലത്ത് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അല്ലാതെ ഹോർമോണുകളുടെ വ്യതിയാനം മൂലം പിത്ത സഞ്ചിയുടെ ചലനത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു.

ചെറുപ്പക്കാരിൽ നമ്മുടെ രക്തകോശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില അസുഖങ്ങളെ സംബന്ധപെട്ടും ഇത് കാണാറുണ്ട്. പെട്ടെന്നുള്ള അസാധാരണമായ ഭാരം കുറയുന്നതും കല്ലുകൾ വരാനുള്ള ഒരു കാരണമായി മാറുന്നു. കല്ലുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഒരേ പോലെയല്ല. കൊളസ്ട്രോൾ സ്റ്റോൺ മിക്സഡ് സ്റ്റോൺ പിക്മെന്റ് സ്റ്റോൺ തുണി മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് പിത്തസഞ്ചിയിലെ കല്ലുകൾ. കൂടുതൽ വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Arogyam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *