ഈ ചെടി ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായോ…. അനേകം ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ചെടിയെ കുറിച്ച് അറിയാതെ പോവല്ലേ.

കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒക്കെ നാം കളിക്കുമ്പോൾ കളിയുടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വീഴാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുബോൾ മുറിവുകളിൽ ഒക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച ഇലയുടെ നീര് പുരട്ടുകയാണ് പതിവ്. നല്ല ചുട്ട നീറ്റലോഡ് കൂടിയുള്ള ഒരു ഇലയാണ് അത്. കളിക്കിടയിൽ ആർക്കെങ്കിലും മുറിവ് പറ്റിയാൽ കൂട്ടുകാർ ആദ്യം തന്നെ ഓടുക ഈയൊരു ചെടിയുടെ ഇല പറിക്കാൻ ആയിരിക്കും. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച കൈയിൽ വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തിരുമ്പി ആയിലയുടെ ചാർ മുറിവിൽ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുറിവ് ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു.

   

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ചയുടെ ആരോഗ്യഗുണത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ. അനേകം ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സസ്യത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഒരു അതിനിവേശ സസ്യമാണ്. തീവ്രമായ വംശ വർദ്ധനശേഷിയുള്ള ഈ സസ്യം ഇലയുടെ തണ്ടുകളിലൂടെയുമാണ് പ്രചരണം നടത്തുന്നത്. മുത്തുകളുടെ അറ്റത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ അറ്റം നാരുകളുടെ സഹായത്തോടെ കാറ്റത്ത്‌ പറന്നു കൊണ്ടാണ് വിതുര സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇതിന്റെ വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത്.

അതേസമയം നിനക്കുള്ള മണ്ണിൽ വീഴുന്ന ഒരു ചെറിയ കഷണം കണ്ടപ്പോളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുളയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. കുത്തിച്ചടി പോലെ മലർന്നുവരുന്ന ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച മരങ്ങളുടെ തണലിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാൻ മരങ്ങളുടെ മുകളിലേക്ക് ഒരു വള്ളി പോലെ കയറുന്നതായും കാണാറുണ്ട്. കുലകൾ ആയി ഉണ്ടാവുന്ന പൂക്കൾക്ക് വെള്ള നിറമാണ്. ഇതിന്റെ ഇലകളിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഗന്ധം തന്നെയാണ്.

അനുസരിച്ച് അയ്മ കാട്ടപ്പാ, മുറി പച്ച, അയുമു പച്ച എന്നിങ്ങനെ അനേകം പേരുകളാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച അറിയപ്പെടുന്നത്. കാട്ടുപന്നി, മുള്ളൻ പന്നി എലി എന്നിവ അകറ്റുവാനാണ് ഇതിന്റെ ഉപയോഗം. എലികളെ അകറ്റി നിർത്തുവാനായി തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമായി വരുന്ന സാധനങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച ബാർ സോപ്പ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്.കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ചില അളക്കുന്ന കൂടുതൽ ഗുണനിലവാരങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *