നിങ്ങൾ രോഗങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ ഇതൊന്നു പറഞ്ഞു നോക്കൂ

ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ചെയ്ത രണ്ട് അമ്മമാരാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ അമ്മയായ കർമ്മം കൊണ്ട് അമ്മയായ യശോദാമ്മയും പിന്നെ നാം ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന നാം ഏവരും എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന കുറവുരമയും ഗുരുവായൂരപ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന പേരുകളാണ് പിന്നമംഗലവും പൂന്താനവും എന്നാൽ അവരെക്കാൾ ഒരുപക്ഷേ ഭഗവാനോട് ഒരു അല്പം കൂടുതൽ അടുത്തു നിന്നിരുന്നത് കുറൂരമ്മയായിരുന്നു സ്വന്തം അമ്മയായി ഭഗവാനെ ശാസിക്കുന്നു കുട്ടിക്കുറുമ്പുകൾ കാണിച്ചപ്പോൾ.

   

ശിക്ഷിക്കുന്നു. ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധവും അതിന് ആസ്പദമായ ഐതിഹ്യവും കേൾക്കുന്നത് പോലും മനസ്സിൽ പുണ്യം നിറയ്ക്കും. എന്നാൽ അപൂർവങ്ങളിൽ അത്യപൂർവ്വമായ ജന്മമാണ് കുറൂർ അമ്മ ഇനി അത്തരത്തിൽ ഒരു ജന്മം മറ്റാർക്കും ലഭിക്കുമോ എന്ന് തന്നെ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം.

എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തർക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും അതേപോലെതന്നെ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുകയും ആരാധിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു അത്ഭുത വാക്കിനെ കുറിച്ചും ക്രൂരമായ ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു. ഈ വാക്കിനെ കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായിത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. പാലക്കാടാണ് കുറൂര് മന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വളർന്ന കുറൂർ മലയിലെ ഒരു നമ്പൂതിരി തൃശ്ശൂർ ബ്രഹ്മസമാണത്തിലെ വേദ അധ്യാപകനും ആയിരുന്നു.

അല്പം പ്രായമായപ്പോഴാണ് തന്നെ വേലിക്കാ പറ്റി നമ്പൂതിരി ഓർമിച്ചത്. ഗൗരി അന്തർജ്ജനത്തെ വേളി കഴിച്ചു ശേഷം കുറൂര് മനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. മറ്റുള്ളവരുടെ പരിഹാസത്തിന് പാത്രമായി തുടങ്ങി ഏറെ താമസിയാതെ വിധവയായ ഗൗരിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് മനയിലെ മറ്റുള്ളവർ അടാട്ട് എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് താമസം മാറി. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *