ദുഃഖം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ആകുമ്പോൾ മനസ്സ്നീറുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കാകുമ്പോൾ ഈ പേര് വിളിക്കൂ… അമ്മ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും തീർച്ച.

ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സ് കിടന്ന് വിഷമിക്കും. നമുക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ദുഃഖം ബാധിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ചില വ്യക്തികൾ കൊണ്ട് ആകാം, ചില പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് ആകാം, ചില സന്ദർഭങ്ങൾ കൊണ്ട് ആകാം, നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ആകാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി നിരാശയും സങ്കടവും ഒക്കെ വരും. ചില സമയത്ത് വലിയൊരു ആൾകൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയി എന്ന് തോന്നൽ പോലും നമുക്ക് ഉണ്ടാകും.

   

ആരും തന്നെയില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോയി എന്നതാണ്. നമുക്ക് എല്ലാമെല്ലാം ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കൂടെ നമുക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു അമ്മയുണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ലോക മാതാവ് ആയിട്ടുള്ള ഭദ്രകാളി അമ്മയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ മനസ്സ് നിറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നൊന്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് കരച്ചിൽ വരും ചില സമയത്ത്.

ആ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിസ്സഹായയായി പോകുന്ന ആ നിമിഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഭദ്രകാളി അമ്മയെ വിളിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കൂ. കൂടെ നിന്ന് സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റെല്ലാ ദേവതയും ആരെയും വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ് പക്ഷേ ഭദ്രകാളി അമ്മയെ മനസ്സ് ഉരുകി ഏതൊരു മക്കൾ വിളിച്ചാൾ വിളിപ്പുറത്താണ് അമ്മ. ഇനി അവർ എത്രനലതായാലും എത്ര വലിയ ദുഷ്പ്രവർത്തി ചെയ്തിരുന്നവനാണെങ്കിലും വിഷമിച്ചു കൊണ്ട് മനസ്സ് തുറന്ന് അമ്മയെ വിളിച്ചാൽ സഹായമായി ഓടിയെത്തും എന്നുള്ളതാണ്.

സർവ്വശക്ത മഹാമായ ഭദ്രകാളി അമ്മയുടെ ഒരു അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളുമായി പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ജോലിസ്ഥലത്ത് ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ തകർന്നു പോകും. തുടർന്നുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *