ഈയൊരു വഴിപാട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സകല പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതാകും

സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെയും ജഗത്തിന്റെയും നാഥനാണ് മഹാദേവൻ സർവ്വശക്തൻ പരമേശ്വരൻ മഹാദേവൻ. ഒരുപാട് പരീക്ഷിക്കും ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തനെ ധാരാളം പരീക്ഷിച്ചു മാത്രമേ നൽകുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ പരീക്ഷണത്തിനൊടുവിൽ ഭഗവാൻ കയ്യൊഴിഞ്ഞ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയാം. പക്ഷേ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒടുവിൽ ആയിരിക്കും ഭഗവാൻ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകുന്നത്.

   

എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ലോകത്തിലുമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്ന ഭഗവാനെ നാം ഈ ഒരു വഴിപാട് ശീലമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് സുഖവും സന്തോഷവും മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഈരുവഴിപാട് കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പോകുന്നത്.

ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഏതു ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വഴിപാടാണ്. മലയാള മാസം ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വേണം നാം ഈ ഒരു വഴിപാട് ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. സ്ത്രീകൾ ഒക്കെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അശ്വതി സമയം ഒക്കെയാകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള അതായത് രക്തബന്ധത്തിലുള്ള ആരെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഈ ഒരു വഴിപാട് ചെയ്യിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം നമ്മൾ പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി എല്ലാ ഐശ്വര്യത്തോടെയും വൃത്തിയോടും കൂടി നമ്മൾ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവാന ദർശിക്കാനുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം ദർശിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും തലയ്ക്കുഴിഞ്ഞ് ഓരോ രൂപ വാങ്ങിക്കണം ശേഷം ഇത് ഭഗവാന്റെ കാണിക്കയിൽ കൊണ്ടെന്ന് ഇടുകയും വേണം. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *