വരാഹിദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ ആഗ്രഹവും നടന്നു കിട്ടും അതിനായി ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി

സംരക്ഷണത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തെയും ശക്തിയുടെയും ദേവതയാണ് വരാഹിദേവി എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എത്രയധികം വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ മനസ്സ് എത്രയധികം വിങ്ങിപ്പൊട്ടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അമ്മയോട് ആ സങ്കടം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള സകല ദുഃഖത്തിൽ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തുടച്ചു നീക്കി ആനന്ദത്തിന്റെ ആ ഒരു സമുദ്രത്തിലേക്ക് നമ്മളെ വലിച്ചെറിയാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹ വർഷം ചൊരിയുന്ന അമ്മയാണ് പരാതിദേവി എന്ന് പറയുന്നത്.

   

എല്ലാവരുടെയും സ്വന്തം അമ്മ വരാഹിദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടേ വരാഹിദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളുടെ ഓരോ ദിവസത്തിലും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് വിളക്ക് വച്ച ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.

വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതൽ രാത്രി 10 മണി വരെയുള്ള സമയം ദിവസവും ആയിട്ടുള്ള സമയമാണ്. ചിത്രത്തിനുമുന്നിൽ ആയിട്ട് ഒരു ചിരാത വിളക്ക് കത്തിച്ചു വയ്ക്കണം വീട്ടിൽ ദേവിയുടെ ചിത്രം ഒരുപാട് പേരുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല ചിത്രമില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ചിരാതെ വിളക്ക് കത്തിച്ചു വയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

പരാതി ദേവി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത് വടക്ക് ദിശയിൽ നിന്നാണ് വടക്കിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും സമ്പത്തും പണവും എല്ലാം വന്നുചേരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ മാസവും പഞ്ചമി ദിവസം വരുമ്പോൾ വരാതി പഞ്ചമി എന്ന് പറയും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം നമ്മൾ തേങ്ങാ ഉടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *