നാളെ ഈ ദിവസം അത് വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസം തന്നെ സാമ്പത്തിക ഉന്നതി നേടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നു ചെയ്തു നോക്കൂ

നാളെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ശുഭകരമായ കാര്യവും അത് മുരുക കസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നതിന് സഹായകരമായി അതുമാത്രമല്ല നാം ചെയ്യേണ്ടത് ചില വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും.

   

ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് നവംബർ 18 രാവിലെ 9 18 രാവിലെ 9 18നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അതായത് നാളെ രാവിലെ 9 18ന് ആരംഭിച്ച നവംബർ 19 രാവിലെ 7 23ന് അവസാനിക്കുന്നത്. അറിയപ്പെടുന്നത് അത്രമേൽ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസം അതിനാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ.

എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് നാളത്തെ ഈ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയേറെ പ്രത്യേകതയുള്ളതിനാൽ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ദിവസം ആരും മറന്നു പോകരുത്. വിവാഹമാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഷഷ്ടി വൃതം ആറ് ദിവസമാണ് ഈ ആറ് ദിവസവും പിന്നെ ഒരു ദിവസം കൂടി വ്രതം എടുത്താൽ ആണ് ഇത് പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ.

എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ദിവസം എടുക്കുന്നവരും ഇന്നുമുതൽ ഭാഗം എങ്ങനെ ആയിരുന്നാലും തിരു കല്യാണം വരെ ഗുണം തുടരുക എന്ന കാര്യമാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ഈ കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനാൽ തന്നെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കഷ്ടതകളും ദുരിതങ്ങളും എടുത്തുമാറ്റുന്നതാണ്.തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.