നവരാത്രി ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ

9 രാത്രികളും 10 ദിവസങ്ങളും നിറഞ്ഞ അത്ഭുതകരമായ ദിവസങ്ങൾ ആകുന്നു ദേവി ഉപാസനകൾക്ക് സ്വർഗ്ഗതുല്യമായ ദിവസം ഉത്തമമായ ദിവസം അമ്മയുടെ രൂപത്തിൽ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും വെളിച്ചം അഥവാ ഞാനും ലഭിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത്. നവരാത്രിയിലെ ഈ പ്രത്യേക ദിവസം ഈ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്.

   

വളരെയേറെ നല്ലതാണ്. ഒരു പെൺ പുലിയുടെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ദേവിയാണ് ചില ചിത്രങ്ങളുടെ നാം കാണാറുള്ളത് എട്ട് കൈകളാണ് ആ സമയത്ത് ദേവിക്ക് ഉള്ളത്. ഓരോ കൈയിൽ ഓരോ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. കമണ്ഡലം അമ്പും വില്ലും അതേപോലെതന്നെ അമൃത കലശം ജപമാല അംബുജം ഗദ ചക്രം എന്നിവ ദേവിയുടെ കൈകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഹൃദയം ഹൃദയ ചക്രത്തിന്റെയും.

ദേവതയാണ് ദേവി ദേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന നിറത്തിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട് പച്ചയാണ് നിറം. ഡിപ്രഷൻ മൂലം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇരിക്കേണ്ടത് അത്യാവിശ്യം തന്നെയാണ്. ഒരു കാരണമില്ലാതെ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ എല്ലാം മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന നമുക്ക് കാണാം.

അത്തരത്തിൽ ചീത്തയായ ചിന്തകളൊക്കെ തന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് വളരെയേറെ ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതിനാൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ നാൾക്ക് നാളെ അയാളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വന്നു കൊണ്ടിരിക്കും. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *