ഒരിക്കലും വിളക്കു തിരികൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കോപം ലഭിക്കും

നമ്മൾ മലയാളികൾ വിളക്ക് കത്തിക്കാറുള്ളവരാണ് എന്നാൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. വിളക്ക് കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകാറില്ല അത് ഒരു നേരമായാലും രണ്ടു നേരം കത്തിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വരും ധാരാളം ഉണ്ട്.

   

എന്നാൽ ഈ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ തെറ്റുണ്ട്. വിളക്ക് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന തിരി എപ്പോഴും പുതിയതായിരിക്കണം ഒരിക്കലും പഴയ തിരി കത്തിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇത് വളരെ വലിയ ദോഷകരമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

ചിലരെങ്കിലും പഴയ തിരി കത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് അവരുടെ അറിവില്ലാത്ത കാരണമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു തെറ്റുകൾ അവർ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരു തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണ പഴയ എണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും കത്തിക്കുന്നത് അതേപോലെതന്നെ വിളക്ക് നിറയെ എണ്ണ ഒഴിക്കാതെ കത്തിക്കുന്നത് ഇതും വലിയ ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്.

വിളക്കു തിരി പഴയത് എല്ലാം തന്നെ ഒരിക്കലും വലിച്ചെറിയാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ദോഷകരമായ പല കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടുവയ്ക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക കാരണം മനുഷ്യരോ മൃഗങ്ങളോ അത് ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കടാക്ഷം വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *