നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഐശ്വര്യത്തിനും ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടി അമ്മമാർ ചെയ്യേണ്ട ചില വഴിപാടുകൾ

മാതാപിതാക്കൾ എന്നു പറയുന്നത് മക്കൾക്കു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണ് മക്കളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി അവരുടെ സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം കാര്യത്തിലും പങ്കുചേരുന്നവരാണ് മാതാപിതാക്കളെ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ ഉയർച്ചയും എല്ലാം തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് മാതാപിതാക്കൾ എന്നാൽ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ട ചില വഴിപാടുകൾ ഉണ്ട് അത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെയേറെ ഗുണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

   

ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ചില വൃതങ്ങളും ചില പ്രത്യേക പൂജകളും മറ്റുകാര്യങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പലതരത്തിലുള്ള ഉയർച്ചയ്ക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിനുള്ള ഉയർച്ചയ്ക്കായാലും തൊഴിൽപരമായ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും പലതരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ ആയിട്ട് അമ്മമാർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട വ്യതങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങളെ കുറിച്ചും ആണ്.

ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ചില കുട്ടികൾ വളരെയധികം വികൃതിയായിരിക്കും ചിലർ തൊട്ടാവാടികൾ ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നുണ പറയുന്ന ശീലം ഉണ്ടാകും ചിലർക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരാളോട് ഇരട്ടകൾ ആയിരിക്കും അവർക്ക് സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും പക്ഷേ രൂപം ഒരുപോലെയായിരിക്കും. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കുട്ടികൾക്ക് നേരിടുന്നത് എല്ലാ കുട്ടികളെയും കോമൺ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലുതായി നേരിടുന്ന പ്രശ്നമാണ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്.

ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് വലയുന്നവർ ആണെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജന്മനക്ഷത്രത്തിൽ പരമശിവന് ജലധാര അർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കള്ളം പറയുന്ന കുട്ടികൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്നത് നാണയം ശേഖരിച്ച് നാളെ ജന്മനക്ഷത്രത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കാണിക്കുക കൊടുക്കാം എന്നാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *