നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ധനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ലാഫിംഗ് ബുദ്ധ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക

ലാഫിംഗ് ബുദ്ധ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അത് വാങ്ങുന്നിടത്ത് നിന്ന് അതുകൊണ്ട് വന്ന വീട്ടിൽ വച്ച് ആരാധിക്കുന്ന വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പുലർത്തേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാവത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ദോഷവും ഉണ്ടാവില്ല.

   

പലതരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകാനുള്ള പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വാധീനിക്കാൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഈയൊരു ലാഫിംഗ് ബുദ്ധയ്ക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്.. അതായത് അടിഭാഗത്ത് ഹോൾ ഉള്ളത് യാതൊരു കാരണവശാലും വാങ്ങരുത് എന്നുള്ളതാണ് അടിഭാഗത്ത് ഹോളുള്ള നമ്മളീ പറയുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്.

അതുപോലെ പൊട്ടിയത് ഫിനിഷിംഗ് ഇല്ലാത്തത് എന്തെങ്കിലും പോയത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാരണവശാലും വെക്കാൻ പാടില്ല. ഭാരമില്ലാത്ത ലാഫിംഗ് ബുദ്ധ വാങ്ങരുത് അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഫലവും അതിന് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്.

ഭാരം ഉള്ളതും അതേപോലെതന്നെ ഈ പലതരത്തിലുള്ള ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഹോള് ഇതൊന്നുമില്ലാത്തത് നോക്കി വേണം വാങ്ങാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ബേസില് നിങ്ങൾ നല്ല എടുക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി പനിനീർ ഒട്ടിക്കുക അതേപോലെതന്നെ തുളസി ഇലയും ഇടുക അതിനുശേഷം ഈ ജലത്തിൽ കൊണ്ട് ഈ ലാഫിംഗ് ബുദ്ധ നല്ല രീതിയിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *