മലദ്വാരത്തിൽ ഈ 2 ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഫിഷർ രോഗമാണ്… ശ്രദ്ധിക്കുക. | Fisher’s Disease Is Watch Out.

Fisher’s Disease Is Watch Out : മലദ്വാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മലം അധികമായി കട്ടിയായി പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മലം അധികം തവണ ഇളകി പോകുമ്പോഴും വരുന്ന ഒരു പൊട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ വിള്ളൽ ആണ് ഫിഷർ. മലദ്വാരത്തെ ആശ്രയിച്ച് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ആളുകൾ ഇതിനെ മൂലക്കുരു അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസ് ആയിട്ടാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കാനുള്ളത്. ഫിഷറിനെ മലദ്വാരത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി വരുന്ന മറ്റൊരു അതായത് പൈൽസ്, ഫിസ്റ്റുല, പെരിയെനൽ ആപ്സീസ്.

   

ഇവയിൽ നിന്നും വെറും 2 ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഫിഷർ എന്ന രോഗം സാധാരണയായി മലംകട്ടിയായി പോകുമ്പോൾ മലദ്വാരത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗമായ ഏനൽ കനാലിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു പൊട്ടൽ ആണ്.  ഒരു കല്ല് എടുത്ത് തൊലിപ്പുറത്ത് ഉരസിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് പൊട്ടുക അതുപോലെതന്നെ തൊലിയേക്കാൾ വളരെ മൃദുവായ ഏനൽ മ്യൂക്കോസെയിൽ മലം കട്ടയായി പോകുമ്പോൾ വരുന്ന മുറിവ് ആണ് ഏനൽ ഫിഷർ.

ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് പോലെ അതികഠിനമായ വേദനയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണം. മലം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് വരുന്ന വേദനയും കാരണം ഇരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇലക്ഷണം തന്നെയാണ് ഫിഷറിനെ രോഗങ്ങളെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. പൈൽസ് പൊതുവേ വേദന ഇല്ലാത്ത രോഗമാണ്. ഇവിടെ മലദ്വാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സാധാരണയായി കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിച്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളിവരുന്ന അവസ്ഥയാണ് പൈൽസ്.

പൈൽസ് എന്ന രോഗം പൊതുവേ മലബന്ധം ഉള്ള ആളുകളിലാണ് കാണാറുള്ളത്. മലബന്ധം കാരണം അമിതമായി മുകേണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മലാശയത്തിന്റെ അകത്തുള്ള പ്രഷർ കൂടിയിട്ട് രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിച്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളിവരുന്ന അവസ്ഥയാണ് പൈൽസ്. ഇത് തുടക്കത്തിൽ വേദനയില്ലാത്ത രോഗമാണ്. തുടർന്നുള്ള വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Arogyam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *